O nas

Portal dziedzictwowsipolskiej.pl, uruchomiony z początkiem 2024 roku, to projekt realizowany przez Dział Zarządzania Projektami Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, zgodnie z koncepcją portalu opracowaną przez dyrektor NIKiDW Katarzynę Saks. Główny zasób merytoryczny portalu opracowany został przez zespół ekspertów, których prezentujemy poniżej. Wykonawcą portalu jest firma NDC.

Nasz portal adresujemy do osób zainteresowanych kulturą ludową, tradycjami, folklorem, turystyką wiejską i przyrodniczą. Wykorzystując nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i mapowe, zachęcamy do poznawania bogactwa kulturowego polskiej wsi i regionów etnograficznych, motywując do zwiedzania dostępnych atrakcji i uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach. Portal ma charakter rozwojowy – jest stale uzupełniany i wzbogacany nowymi treściami, zarówno opisowymi, jak i graficznymi.

Misja portalu

Misja portalu

Zgodnie z koncepcją portalu przygotowaną przez Dyrektor NIKiDW Katarzynę Saks, jego założeniem jest holistyczne prezentowanie różnorodnych obszarów kultury ludowej w sposób przystępny dla szerokiego grona odbiorców. Chcemy, aby zintegrowane i wszechstronne podejście wyróżniało go spośród innych inicjatyw tego typu. Dzięki temu, kompleksowo przybliżymy historyczne i kulturowe dziedzictwo polskiej wsi współczesnemu internaucie, wykorzystując nowoczesne rozwiązania mapowe.
Portal umożliwia dotarcie do interesujących użytkownika atrakcji i wydarzeń, ich tematyczne i geograficzne selekcjonowanie, a dzięki zintegrowaniu z systemem Google Maps i nawigacją ułatwia dojazd do nich na obszarze całego kraju. Przejrzysty interfejs oraz użyteczne funkcjonalności, przydadzą się zarówno pasjonatom etnografii i folkloru, jak i turystom poszukującym tematycznych atrakcji w terenie. Mamy nadzieję, że portal stanie się niezbędnym instrumentem współczesnego turysty, który poprzez nowoczesne rozwiązania komunikacyjno-mapowe uzyska dostęp do bogactwa kulturowego i etnograficznego regionów Polski. Liczymy, że dzięki naszej inicjatywie turystyka wiejska, kulturowa i przyrodnicza zyskają nowe grono wielbicieli, a zanikające, tradycyjne zawody, rzemiosła i umiejętności nowych pasjonatów i naśladowców.

Mapa regionów

Mapa regionów

Główną osią portalu jest mapa regionów historyczno-geograficznych, subregionów i grup etnograficznych. Obejmuje ona 12 regionów historyczno-geograficznych, na terenie których oznaczonych zostało 91 subregionów (w tym mikroregionów) i grup etnograficznych. Kliknięcie markera danego regionu lub grupy przekierowuje użytkownika na podstronę z opisami i dokumentacją fotograficzną z danego obszaru. W zakładce regionu, subregionu lub grupy widoczne są rodzaje atrakcji i wydarzeń, które mają miejsce na danym terenie. Dzięki temu możliwe jest bezpośrednie przejście od kulturowo-etnograficznej charakterystyki danego terenu do organizowanych na jego terenie atrakcji i wydarzeń.
Zainteresowane współpracą instytucje kultury mogą zamieszczać na portalu informacje o obecnych i planowanych atrakcjach i wydarzeniach dostępnych, organizowanych i planowanych na swoim terenie. Zależy nam, aby użytkownicy portalu mieli dostęp do jak najszerszej i kompletnej ich bazy, z wszelkich dziedzin i obszarów kultury ludowej, tradycji, obyczajów i folkloru, począwszy od kultury materialnej, jak budownictwu ludowe, sprzęty codziennego użytku, wyroby rękodzieła, rzemiosła i sztuki ludowej, stroje i tradycyjne produkty kulinarne, aż po dziedzictwo niematerialne, związane z obyczajami, gwarą, obrzędami i religią.
Opisy poszczególnych regionów obejmują, poza charakterystyką kultury ludowej: pochodzenie jego nazwy, zasięg terytorialny, osadnictwo i rys historyczny. Udostępniania jest też netografia i bibliografia przydatnych i ciekawych publikacji. Prezentowane są również galerie zdjęć ilustrujących specyfikę danego region – krajobraz, architekturę, społeczność, stroje ludowe, zwyczaje – z opisami i podaniem źródeł.

Atrakcje i Wydarzenia

Atrakcje i Wydarzenia

Aby ułatwić umieszczanie na portalu informacji o wydarzeniach i atrakcjach, uruchomiliśmy specjalny formularz, za pośrednictwem którego zainteresowane instytucje mogą dodawać informacje o dostępnych i organizowanych atrakcjach i wydarzeniach dotyczących kultury ludowej na swoim terenie. Formularz posiada przyjazny i prosty interfejs, umożliwiający dodanie opisów tekstowych, zdjęć i filmów. Dzięki systemowi lokalizacji w łatwy sposób można umiejscowić promowane wydarzenie na mapie. Nawigację po portalu i interesujących wydarzeniach i atrakcjach ułatwia wyszukiwarka oraz kategorie wyboru umożliwiające dobór szukanych parametrów, zarówno tematycznie, jak i przestrzenie. Możliwe jest również wybranie parametrów czasowych interesujących nas wydarzeń, które chcemy znaleźć. Dzięki systemowi kilkudziesięciu kategorii tematycznych, klasyfikujących daną Atrakcję lub Wydarzenie, użytkownik może wybrać interesujący go rodzaj atrakcji i wydarzeń, które pokażą się na mapie. Po kliknięciu w marker użytkownik otrzymuje pełną informację, a zintegrowany z Google Maps system nawigacji podpowie optymalny sposób dotarcia na miejsce. Funkcjonalność ta jest przydatna szczególnie dla pasjonatów turystyki wiejskiej i kulturowej, ułatwiając odnalezienie interesującego wydarzenia. Mamy nadzieję, że portal będzie zdobywał rosnącą popularność, grono użytkowników, wielbicieli i partnerów, wzbogacających go też w nowe i ciekawe treści, przypominające i promujące w coraz szerszych kręgach internetowych bogate i piękne dziedzictwo polskiej wsi.

Autorzy - eksperci


mgr Urszula Baszczyńska-Gosz

mgr Urszula Baszczyńska-Gosz

mgr Anna Czachorowska

mgr Anna Czachorowska

dr Hubert Czachowski

dr Hubert Czachowski

dr hab. Kinga Czerwińska, profesor UŚ

dr hab. Kinga Czerwińska, profesor UŚ

mgr Damian Danak

mgr Damian Danak

mgr Marta Derejczyk

mgr Marta Derejczyk

dr Jolanta Dragan

dr Jolanta Dragan

dr Justyna Górska-Streicher

dr Justyna Górska-Streicher

mgr Anna Grabińska-Szczęśniak

mgr Anna Grabińska-Szczęśniak

mgr Katarzyna Helak

mgr Katarzyna Helak

mgr Joanna Hołda

mgr Joanna Hołda

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

mgr Maria Weronika Kmoch

mgr Maria Weronika Kmoch

dr Tymoteusz Król

dr Tymoteusz Król

dr Magdalena Kwiecińska

dr Magdalena Kwiecińska

dr Beata Maksymiuk-Pacek

dr Beata Maksymiuk-Pacek

dr hab. Joanna Minksztym

dr hab. Joanna Minksztym

dr Elzbieta Oficjalska

dr Elzbieta Oficjalska

dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska

dr Aleksandra Paprot-Wielopolska

mgr Aleksandra Pluta

mgr Aleksandra Pluta

mgr Krystyna Reinfuss-Janusz

mgr Krystyna Reinfuss-Janusz

mgr Barbara Rosiek

mgr Barbara Rosiek

mgr Amudena Rutkowska

mgr Amudena Rutkowska

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

mgr Grażyna Szelągowska

mgr Grażyna Szelągowska

dr Alicja Trukszyn

dr Alicja Trukszyn

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

mgr Alicja Woźniak

mgr Alicja Woźniak

mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

mgr Alicja Baczyńska-Hryhorowicz

>

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%