dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

dr Agnieszka Kościuk-Jarosz

Doktor nauk humanistycznych, absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa ze specjalnością etnologiczną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Pod jej współredakcją ukazały się dwie monografie poświęcone kulturze ludowej wybranych obszarów Lubelszczyzny. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół polskiej kultury tradycyjnej, zwłaszcza duchowej i społecznej, językoznawstwa polskiego oraz antropologii miasta. Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną z ostatniego z wymienionych zakresów. Przez pięć lat pełniła ponadto funkcję redaktor naczelnej ogólnopolskiego czasopisma poświęconego współczesnym muzycznym inspiracjom kulturą tradycyjną „Gadki z Chatki” (dziś “Pismo Folkowe”). Pochodzi z Dubienki w Chełmskiem.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%