dr Alicja Trukszyn

dr Alicja Trukszyn

Językoznawca, kulturoznawca, absolwentka UMCS w Lublinie i UJK w Kielcach. Przez 20 lat pracowała w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach, gdzie zajmowała się opieką merytoryczną nad zespołami ludowymi i prowadzeniem szkoleń na temat kultury tradycyjnej wsi dla instruktorów z terenowych jednostek kultury. Rozprawa doktorska W kręgu wybranych obrzędów przejścia (na przykładzie wsi okolic Łyśca). Studium kulturowo-językowe, była gwara w szerokim kontekście kulturowym oraz wierzeniowość ludowa zamknięta w kodach i polach leksykalnych związanych ze sferą obrzędowości. Wykładowca akademicki. Zainteresowania badawcze: język świętokrzyskiej wsi w wierzeniach, zwyczajach i obrzędach.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%