dr Beata Maksymiuk-Pacek

dr Beata Maksymiuk-Pacek

dr Beata Maksymiuk-Pacek

Doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni i bibliotekoznawczyni, doświadczona badaczka terenowa. Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polskiej kultury tradycyjnej wschodniego pogranicza Polski (głównie południowego Podlasia), ze szczególnym uwzględnieniem obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Od 2011 roku członek zespołu redagującego wydawaną pod auspicjami Instytutu Sztuki PAN w Warszawie serię Polska Pieśń i Muzyka Ludowa. Źródła i Materiały, t. 4: Lubelskie (2011), t. 5: Podlasie (2012, 2016), t. 6: Kurpie (w druku). Współpracuje nad projektami badawczymi realizowanymi m.in. w UMCS, IS PAN, Polskim Towarzystwie Ludoznawczym, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Autorka rozprawy doktorskiej o weselu na południowym Podlasiu oraz licznych prac na temat kultury ludowej i jej dokumentowania.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%