dr Elzbieta Oficjalska

dr Elzbieta Oficjalska

Kustosz dyplomowany, Muzeum Wsi Opolskiej. Zainteresowania badawcze: dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska, w szczególności Śląska Opolskiego, kwestie formowania się Śląska Opolskiego jako odrębnej jednostki administracyjnej, regionalnej i kulturowej oraz specyfika tego regionu; tradycje i wartości mieszkańców wsi śląskiej w okresie pouwłaszczeniowym (1850-1945); pocztówki wiejskie oraz „obrazy fabryczne” (oleodruki, ramowane litografie popularne) jako przejaw zmian cywilizacyjnych ludności wiejskiej.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%