dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

dr hab. Barbara Pabian

dr hab. Barbara Pabian, prof. UE

Doktor folklorystyki, dr hab. w dyscyplinie Kulturoznawstwo, obecnie specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu zarządzania w kulturze i turystyce kulturowej. Prowadząc od lat systematyczne badania terenowe w Częstochowskiem, identyfikuje, opisuje i popularyzuje interesujące zjawiska kulturowe, występujące na tym obszarze, świadczące o niepowtarzalności i specyfice regionalnej, także o rozwiniętym poczuciu tożsamości kulturowej mieszkańców tych ziem. Jest autorką pierwszego opracowania monograficznego dotyczącego wierzeń, zwyczajów i obrzędów z tego obszaru (Dziedzictwo kulturowe Częstochowskiego. PTL, Wrocław 2005), a także licznych artykułów i opracowań monograficznych na ten temat.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%