dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS

Kulturoznawca, językoznawca, folklorystka, etnolingwistka. Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie, kierownik Katedry Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Polskiej Sekcji IOV, członek Komisji Folklorystycznej Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Rady Naukowej STL, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, redakcji czasopism związanych z kulturą ludową. Przewodnicząca Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy MKiDN na lata 2019-2022 i 2023-2027. Badaczka terenowa, opiekun naukowy kilkunastu projektów badawczych. Autorka i redaktorka wielu monografii, blisko 150 artykułów naukowych poświęconych m.in. różnym przejawom tradycji i sposobom jej ochrony. Wspomaga koordynację prac etnolożek i etnologów, współtworzących Portal NIKiDW „Dziedzictwo Wsi Polskiej”.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%