dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

dr hab. Mariola Tymochowicz, prof. UMCS

Etnolog i kulturoznawca. Pracuje w Instytucie Nauk o Kulturze UMCS w Katedrze Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego oraz jako kustosz dyplomowany w Muzeum Narodowym w Lublinie w Dziale Kultury Materialnej i Duchowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (skarbnikiem Zarządu Głównego), prezesem oddziału lubelskiego PTL i sekcji Strój ludowy przy PTL, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Należy do Rady Naukowej Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Od 2012 r. jest sekretarzem w Redakcji Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Zainteresowania badawcze: sztuka ludowa, wiejska architektura drewniana, stój ludowy, tradycyjne pożywienie chłopskie, tradycyjna i współczesna obrzędowość rodzinna Lubelszczyzny.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%