dr Justyna Górska-Streicher

dr Justyna Górska-Streicher

Kulturoznawca, archeolog i etnograf, muzyk, muzeolog, kustosz dyplomowany, kierownik Działu Dokumentacji Zbiorów i Etnograficznego w Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Działu Muzealnego w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie; autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych dotyczących m.in. pieśni ludowych, muzyki i instrumentarium tradycyjnych kapel, obrzędowości dorocznej i rodzinnej w różnych kontekstach, w szczególności dotyczących terenów Lasowiaków i Rzeszowiaków, lnu w tradycyjnej kulturze Polski i stroju ludowego. Autorka, koordynatorka i uczestniczka kilkunastu edycji badań terenowych na Rzeszowszczyźnie.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%