dr Tymoteusz Król

dr Tymoteusz Król

Etnolog, folklorysta, socjolingwista, adiunkt w Instytucie Slawistyki PAN oraz postdoc w Centrum Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ostrawskiego, działacz Stowarzyszenia "Wilamowianie" na rzecz rewitalizacji języka wilamowskiego. W 2022 roku obronił prace doktorską w ISPAN na temat opowieści Wilamowian o II wojnie światowej i powojennych prześladowaniach. Autor licznych publikacji na temat języka i kultury Wilamowian. Współautor i redaktor 580-stronnicowej monografii Wilamowianie i ich stroje. Dokumentacja kulturowego i językowego dziedzictwa Wilamowian, wydanej przez Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik czterech projektów naukowych finansowanych ze środków grantowych. Wszystkie dotyczyły kultury i historii Wilamowian.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%