dr hab. Kinga Czerwińska, profesor UŚ

mgr Urszula Baszczyńska-Gosz

dr hab. Kinga Czerwińska, profesor UŚ

Etnolog/antropolog kultury. Od 2000 pracuje na Uniwersytecie Śląskim. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie wokół dziedzictwa kulturowego, antropologii sztuki, antropologii rzeczy, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej, ubioru. Obecnie prowadzi również badania nad rolą niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kulturze współczesnej. Jest autorką m.in. monografii: Sztuka ludowa na Śląsku Cieszyńskim. Między tradycja a innowacją (Katowice 2009), Przepakować dziedzictwo. Przeszłość jako projekcja rzeczywistości – przypadki śląskie (Katowice 2018) oraz ponad 60 artykułów opublikowanych w Polsce i zagranicą.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%