mgr Alicja Woźniak

mgr Alicja Woźniak

Etnograf, wieloletni pracownik Muzeum Archeologicznego Etnograficznego w Łodzi (1980-2022 opiekun Działu Strojów i Tkaniny Ludowej). Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zróżnicowania regionalnego stroju i jego lokalnych kontekstów, funkcjonowania tradycji we współczesnym wzornictwie. Promuje i upowszechnia dziedzictwo kulturowe poprzez wystawiennictwo oraz realizacje projektów. Autorka wielu publikacji i książek, m.in. Barwy regionu. Rzecz o strojach ludowych na terenie województwa łódzkiego (2011,2013), Strój łęczycki (2014) w serii Atlasu Polskich Strojów Ludowych, Wyróżnieni strojem. Huculszczyzna – tradycja i współczesność (2012), Wzornik. Szycie opoczyńskie, łowickie, sieradzkie (2018,2020), Strojne brążki/Paradne ubiory. Różnorodność regionalna w województwie łódzkim (2023).

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%