mgr Joanna Hołda

mgr Joanna Hołda

Etnolog i muzealnik. Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kustosz, kierownik Działu Etnografii w Sądeckim Parku Etnograficznym, oddziale Muzeum Ziemi Sądeckiej. Współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz Badań i Dokumentacji Kultury A`POSTERIORI. Współpracuje z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Kuratorka i współtwórca wystaw etnograficznych, autorka tekstów i publikacji z dziedziny kultury ludowej, m.in. wiedzy i demonologii, obrzędowości dorocznej. Współrealizatorka filmów dokumentalno-popularyzatorskich dotyczących etnografii i historii regionu, m.in. Dawna Sądecczyzna – Lachy, Pogórzanie, Górale Sadeccy (Nowy Sącz 2009), Niemcy Galicyjscy na Sądecczyźnie (Nowy Sącz 2012), Rzemiosło i drobna wytwórczość w kulturze zachodniej Galicji (Nowy Sącz 2012) i in.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%