mgr Katarzyna Helak

mgr Katarzyna Helak

mgr Katarzyna Helak

Antropolożka kultury; adiunkt w Muzeum Etnograficznym, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu, w którym opiekuje się kolekcjami kultury technicznej, ceramiki, a także kultury miejskiej. Brała udział w badaniach terenowych (głównie na terenie Wielkopolski, ale też w Małopolsce, Mazowszu i Łódzkiem), które skupiały się w znacznej mierze na kulturze ludowej, a w szczególności obrzędowości dorocznej oraz strojach ludowych.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%