mgr Krystyna Reinfuss-Janusz

mgr Krystyna Reinfuss-Janusz

mgr Krystyna Reinfuss-Janusz

Góralka – etnograf, starszy kustosz, Kierownik Działu Etnografii Muzeum Miejskiego w Żywcu. Absolwentka Katedry Etnografii Słowian UJ (1981). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji dotyczących kultury ludowej Żywiecczyzny (m.in. z zakresu obrzędowości dorocznej, sztuki ludowej, budownictwa, pasterstwa, zbójnictwa, strojów ludowych). Uczestniczy w pracach jury konkursów dotyczących głównie twórczości ludowej i zwyczajów dorocznych. Jest autorką kilkudziesięciu wystaw etnograficznych dokumentujących i promujących kulturę regionu żywieckiego (również za granicą) oraz autorką stałej ekspozycji etnograficznej w Muzeum Miejskim w Żywcu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%