Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda”

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda” Fot.: https://www.sierakow.pl

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda”

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda” zlokalizowany jest bezpośrednio przy siedzibie Nadleśnictwa Sieraków. Ogród wyposażony jest w tablice informacyjne, instalacje i eksponaty, a także w gry i zabawy związane z szeroko pojętą tematyką przyrodniczo-leśną.

exploreBucharzewo 153, 64-410 Sieraków

Kolejne punkty trasy traktują m.in. o bezpieczeństwie i zasadach zachowania się w lesie, ochronie przeciwpożarowej terenów leśnych, ochronie lasu i przyrody, rozpoznawaniu gatunków drzew leśnych, typach lasów w Polsce, gospodarce łowieckiej. Co najważniejsze, ogród został przystosowany dla potrzeb edukacji osób z dysfunkcjami wzroku. Większość tablic informacyjnych uzupełniono specjalnymi nakładkami z opisem w języku Braile’a. Przy dwóch tablicach z audiodeskrypcją można posłuchać opowieści o leśnych ptakach i zwierzętach, a także zapoznać się z wydawanymi przez nie głosami. Dla osób niewidomych przygotowano „ścieżkę zmysłów” – krótki odcinek ścieżki, na którym wysypano kolejno różne substancje występujące w lesie: szyszki, żołędzie, kasztany, zrębki, żwir i piasek, które osoby te rozpoznają zmysłem dotyku przechodząc po nich boso.

W ogrodzie znajduje się też leśna klasa „U Pani Sowy” oraz wigwam z ławostołami i miejscem na ognisko. Chęć udziału w zajęciach edukacyjnych w ogrodzie edukacyjnym „Leśna Przygoda” należy zgłosić telefonicznie, a następnie potwierdzić na piśmie z co najmniej dwutygodniowym wyposażeniem. Preferowane są grupy do 30 osób.

Dane kontaktowe:

Nadleśnictwo Sieraków z siedzibą w Bucharzewie,

Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków,

tel. 61 295 20 65,

e-mail: sierakow@poznan.lasy.gov.pl,

www.sierakow.poznan.lasy.gov.pl,

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda”

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda” Fot.: https://www.sierakow.pl

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda”

Ogród edukacyjny „Leśna Przygoda” Fot.: https://www.sierakow.pl

Zobacz także

Dwór w Łopusznej.

Atrakcja

Dwór w Łopusznej

Więcej

Galeria Kujawska w Kowalu

Atrakcja

Galeria Kujawska w Kowalu

Więcej

Muzeum Ziemi Kościerskiej

Atrakcja

Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie

Więcej

Spichlerz przekształcony w olejarnię.

Atrakcja

Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Izbą Pamięci w Niedrzwicy Kościelnej

Więcej

Skansen "Sioło Budy"

Atrakcja

Skansen "Sioło Budy"

Więcej

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Atrakcja

Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim

Więcej

Osada Czorsztyn - Willa Leopolda Szperlinga

Atrakcja

Osada Czorsztyn w Kluszkowcach

Więcej

Drewniany kościół na wzgórzu

Atrakcja

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Więcej

Wioska Jabłoni w Jabłonce

Atrakcja

Wioska Jabłoni w Jabłonce

Więcej

Mikułowa - Wieś Mikołajów

Atrakcja

Mikułowa - Wieś Mikołajów

Więcej

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%