Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, zdjęcie pochodzi ze strony https://muzeumwolin.pl/pl/

 

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie – muzeum znajdujące się przy wolińskim rynku, obok ratusza. W muzeum prezentowane są eksponaty dotyczące plemienia Wolinian, systemu obronnego miasta, rzemiosła, i wierzeń jego średniowiecznych mieszkańców. Atrakcją jest miniaturka słowiańskiego boga z czterema twarzami: Świętowita. Figurkę tę znaleźli prowadzący w Wolinie wykopaliska archeologowie.

exploreZamkowa 24, 72-510 Wolin

Muzealna ekspozycja przedstawia zasięg osadnictwa plemienia Wolinian, rozwój ośrodka miejskiego, od założenia osady otwartej na przełomie VI/VIII wieku po upadek w XII, system obronny, port, gospodarkę, handel i wierzenia. Została przygotowana w oparciu o wiadomości zebrane w kronikach, a przede wszystkim bogate źródła archeologiczne pozyskane w toku wieloletnich badań wykopaliskowych na terenie miasta.

Na życzenie zwiedzających można wysłuchać magnetofonowego przewodnika w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, hiszpańskim, otrzymać informację turystyczną o regionie, zaopatrzyć się w przewodniki, mapy, wydawnictwa muzealne i pamiątki.

Pierwsza wystawa poświęcona wczesnośredniowiecznej historii Wolina została zorganizowana przez niemieckich badaczy w latach 30-stych XX w. Ekspozycję otwarto w jednej z sali szkoły (Realschule – nieistniejący już budynek, który znajdował się przy obecnej ul. Zamkowej), gdzie w tym czasie mieściła się pracownia kierownictwa wykopalisk archeologicznych, które rozpoczęły się w 1934 r. i trwały do momentu wybuchu II Wojny Światowej.

Pierwsza powojenna wystawa została otwarta w Wolinie już w 1952 r. Mieściła się w budynku Stacji Archeologicznej na ul. Zamkowej 16 i została przygotowana przez pracowników tamtejszej placówki. Ekspozycja przedstawiała wyniki najnowszych badań archeologicznych przeprowadzonych po 1945 r. Cieszyła się ogromnym powodzeniem, a do dzisiaj zachowała się pamiątkowa księga z wpisami zwiedzających wystawę, m.in. Kazimierza Błahija – dziennikarza, reportażysty, pisarza – autora Ostatniej tajemnicy zatopionych bogów.

Otwarcie Muzeum Regionalnego w Wolinie nastąpiło 22 lipca 1966 r. Wystawa obejmowała dzieje Wolina od IX do XII w. Scenariusz ekspozycji został opracowany przez zespół pracowników naukowych Pracowni Archeologicznej Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Wolinie (obecnie Instytut Archeologii i Etnologii PAN): Władysława Filipowiaka, Eugeniusza Cnotliwego i Jerzego Wojtasika. W realizacji wystawy brali udział pracownicy Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie, a także artyści Teresa i Jan Zdarewiczowie. Ekspozycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem – od lipca do grudnia 1966 r. muzeum zwiedziło ok. 4 tysięcy osób.

Pierwszym kierownikiem placówki został mgr Ireneusz Rupp – pracownik Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. W latach 1968-1992 działalnością muzeum kierował mgr Andrzej Kaube – absolwent archeologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Był on jednym z najlepszych muzealników na Pomorzu Zachodnim, w ogromnej mierze przyczynił się do rozwoju muzeum w Wolinie, w którym liczba zwiedzających wzrosła w 1988 r. do 42 tysięcy osób. Zamiłowanie A. Kaubego do fotografii pozwala nam dzisiaj cieszyć się jedną z najlepszych kolekcji fotograficznych odnoszących się do życia codziennego na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. 28 maja 1993 r. Muzeum Regionalnemu w Wolinie nadano jego imie.

https://muzeumwolin.pl/pl/ 

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, zdjęcie pochodzi ze strony https://muzeumwolin.pl/pl/

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie, zdjęcie pochodzi ze strony https://muzeumwolin.pl/pl/

 

Zobacz także

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie

Atrakcja

Muzeum Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów w Pieniężnie

Więcej

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej

Atrakcja

Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej

Więcej

Wiatrak - koźlak kryty gontem

Atrakcja

Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży

Więcej

Miody z pasieki ULIK

Atrakcja

"ULIK" - PASIEKA i Pszczelarska Zagroda Edukacyjna na Roztoczu

Więcej

Zagroda Maziarska w Łosiu

Atrakcja

Zagroda Maziarska w Łosiu

Więcej

Widokwystawy

Atrakcja

Najstarsze dzieje. Suwalszczyzna i Wschodnie Mazury od schyłku epoki lodowej do upadku Jaćwieży

Więcej

Sala wystawowa w Centrum Wikliniarstwa

Atrakcja

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

Więcej

Fragment wystawy Małego Muzeum Ludowego

Atrakcja

Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich

Więcej

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

Atrakcja

Domek Tkaczki - Muzeum Dawnej Wsi

Więcej

Od Sacrum do Profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej - wystawa stała w Muzeum Dialogu Kultur

Atrakcja

Od Sacrum do Profanum. Malarstwo i rzeźba w sztuce ludowej - wystawa stała w Muzeum Dialogu Kultur

Więcej

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%