Skansen Łęczycka Zagroda Chłopska

Skansen etnograficzny Łęczycka Zagroda Chłopska to dość nowy element w krajobrazie Łęczycy, który zdążył już trwale wpisać się w obraz tych okolic. Położony przy drodze z Łęczycy do Tumu jest wartościowym łącznikiem pomiędzy średniowieczem a czasami współczesnymi.

exploreKwiatkówek 26A, 99-100 Łęczyca

Skansen powstał w latach 2011-2013, choć myśl o jego stworzeniu pojawiła się pod koniec 2009 roku. Jego koncepcja od początku była ściśle związana z projektem Tum – perła romańskiego szlaku. Składa się z kilku zasadniczych części: budynków architektury (domu mieszkalnego – tzw. glinianej chałupy, budynku inwentarskiego z szopą na torf, stodoły, piwnicy ziemnej, studni z żurawiem, gnojownika i ogrodzenia), elementów małej architektury (kapliczki), budynków prezentujących przemysł i rzemiosło wiejskie (wiatrak typu kozłowego, olejarnia, kuźnia) oraz obiektów towarzyszących (budynku administracyjno-ekspozycyjnego, pieca garncarskiego i chlebowego).

Budynki są rekonstrukcjami obiektów budownictwa charakterystycznego dla okolic Łęczycy od 2. połowy XIX po początki XX wieku. Wyjątkiem jest odnowiony, zabytkowy wiatrak z 1820 roku, a także olejarnia z połowy XX wieku, posiadająca dużo starsze elementy i kuźnia z początku XX wieku.  Wyposażenie domostwa rekonstruuje typowe wnętrze domu rodziny wiejskiej z końca okresu międzywojennego.

Łęczycka Zagroda Chłopska jest skansenem wzniesionym według współczesnych założeń w zakresie prezentacji kultury ludowej, w tym przypadku Ziemi Łęczyckiej. Dzięki ożywionej działalności w postaci warsztatów, pokazów (w tym z udziałem lokalnych twórców i rzemieślników) czy imprez ludowych jest obiektem żywym, pokazującym dawne tradycje życia wiejskiego i pozwalającym zwiedzającym na aktywne uczestnictwo.

Zobacz także

Atrakcja

Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego - Skansen w Pstrążnej

Więcej

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne

Atrakcja

Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne

Więcej

Gospodarstwo Agroturystyczne “Pod Lipą”

Atrakcja

Gospodarstwo Agroturystyczne “Pod Lipą”

Więcej

Skansen budownictwa puszczańskiego w Granicy

Atrakcja

Skansen budownictwa puszczańskiego w Granicy

Więcej

Skansen w Holi

Atrakcja

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

Więcej

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku

Atrakcja

Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. Franciszka Grasia w Drezdenku

Więcej

Dolina Bobrów

Atrakcja

Dolina Bobrów

Więcej

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Atrakcja

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

Więcej

Modrzewiowy dwór z Krzeczowic

Atrakcja

Skansen Pastewnik w Przeworsku

Więcej

Skansen w Kłóbce

Atrakcja

Skansen w Kłóbce

Więcej

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%