Spichlerz przekształcony w olejarnię.

Spichlerz przekształcony w olejarnię. Fot.: https://skansenniedrzwica.wixsite.com/skansen/

 

Skansen Maszyn i Urządzeń Rolniczych z Izbą Pamięci w Niedrzwicy Kościelnej

Skansen Maszyn Rolniczych połączony z Izbą Pamięci w Niedrzwicy Kościelnej to ich mała ojczyzna, to dziedzictwo kulturowe, duchowe i materialne pozostawione przez naszych przodków. Z inicjatywy Andrzeja Pastusiaka i jego przyjaciół – sąsiadów: Janusza Różyckiego i Henryka Jaśkowskiego, którzy utwierdzili go w słuszności realizacji zamierzonego celu założyli Fundację Ocalić Od Zapomnienia.

exploreGospodarcza 3, 24-220 Niedrzwica Kościelna

Pierwsze maszyny sprowadzono 09.05.2013r. a ofiarodawcami byli mieszkańcy Niedrzwicy Kościelnej. Po odrestaurowaniu sprzęt rolniczy wybiórczo zaprezentowano na dożynkach gminnych i powiatowych. Do chwili obecnej zgromadzono ponad sto osiemdziesiąt maszyn i urządzeń rolniczych. Pomysł znalazł szeroką aprobatę wśród mieszkańców gminy i okolicznych miejscowości. Uznali, że jest to ostatnia szansa aby ocalić maszyny rolnicze przed zniszczeniem. Rozwijający się skansen maszyn rolniczych w Niedrzwicy Kościelnej zapobiegnie niszczeniu tak pięknych urządzeń rolniczych mających w sobie duszę zmysłu rolnika i producentów. To technologia, która do dziś nas zaskakuje.

Zgromadzone w skansenie eksponaty - maszyny i urządzenia rolnicze będą systematycznie remontowane oraz prezentowane na terenie skansenu. Staną się wielką atrakcją dla zwiedzających. Zgromadzone zbiory będą świadczyć o wysokiej kulturze rolnej tamtych czasów naszego regionu. Jednym z poważniejszych zamierzeń na najbliższe miesiące jest przeniesienie kuźni na teren skansenu. Następstwem tego będzie uruchomienie warsztatów kowalstwa artystycznego. Jednak, żeby realizacja powyższych planów była możliwa założyciele fundacji muszą nawiązać współpracę z nowymi darczyńcami oraz z osobami chętnymi do bezinteresownej pomocy. Jest to niezbędne do pozyskania zabytkowych urządzeń rolniczych. Ich zakup, transport oraz renowacja pochłonie znaczne nakłady finansowe.

Wśród poszukiwanych maszyn są: Maszyna parowa Lokomobila, ciągnik rolniczy Lanz Buldog oraz Ursusa C-45, a także sprzęt większego kalibru jakim jest kombajn Vistula. Odwiedzający Skansen będą mogli zobaczyć: pług koleśny, pługi różnego rodzaju, radła rylcowe z 1918 roku, brony beleczkowe drewniane, opielacze konne, grubery, kieraty XVIII i XIX w. młockarnie z lat 20. XX wieku, sieczkarnie różne, przedwojenne chomąta, uprząż dla konia, siewnik z lat 30. XX wieku, kosiarkę, żniwiarkę, snopowiązałkę konną, dołownik do ziemniaków konny, sadzarkę do ziemniaków konną, trzyrzędowy obsypywacz do ziemniaków, kopaczkę do ziemniaków, przetrząsacz do siana, zgrabiarki konne, śrutownik, młocarnie szerokomłotne, młocarnie sztywtówki, prasy do słomy, wozy żelaźniaki, wasąg, silnik wysokoprężny S-320, sanie, bukownik do kończyny, wialnie, młynek polski, kaszarnie XIX w. żarna (śrutownik), trzepak do lnu, maszynka do skręcania lin, oraz wyposażenie domu, tj. maselnicę, niecki, dzieżę, ceber, naczynie ćwierć miara, beczki dębowe, szatkownicę do kapusty, kołowrotki, cierlice, międlice, międlarki do lnu, magle z XIX w. sagany sygnowane żeliwne, garnki gliniane i inne ciekawostki.

Ponadto w skansenie zostanie utworzony kącik poświęcony technice wojskowej nazwany ,,Nerw Armii” W tej części skansenu będzie można zobaczyć sprzęt służby łączności, służby chemicznej i saperskiej, który był używany po II Wojnie Światowej przez ich ojców. Będą to radiostacje, telefony, sprzęt saperski: łopaty, piły itp. oraz sprzęt chemiczny: maska pgaz, op.1 itp. Fundacja Ocalić od Zapomnienia poprzez swoją działalność zamierza promować gminę ukazując historię Niedrzwicy Kościelnej, pomniki przyrody, piękne krajobrazy, czyste lasy i powietrze oraz awifaunę stawów rybnych i terenów przyległych.

Nowo powstały skansen będzie atrakcją przyciągającą turystów do naszej Gminy, oraz będzie zachęcał do poznania naszej pięknej ziemi niedrzwickiej. Powstały Skansen będzie również wielką atrakcją dla wszystkich zwiedzających, gdyż usłyszą w nim wiele ciekawych opowieści o naszych przodkach.

Informacje pochodzą ze strony: https://skansenniedrzwica.wixsite.com/skansen

 

Zobacz także

"Łaciata Wieś"

Atrakcja

Głuchów – Łaciata Wieś

Więcej

Muzeum Etnograficzne w Ochli.

Atrakcja

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

Więcej

Skansen w Maurzycach

Atrakcja

Muzeum Wsi Łowickiej

Więcej

Miody z pasieki ULIK

Atrakcja

"ULIK" - PASIEKA i Pszczelarska Zagroda Edukacyjna na Roztoczu

Więcej

Drewniany kościół z czerwonym dachem

Atrakcja

Kościół filialny pw. św. Józefa na Mlaskawce

Więcej

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Atrakcja

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Więcej

Fragment wystawy w Muzeum Archeologiczno-Etnograficznym w Surażu

Atrakcja

Muzeum Archeologiczno-Etnograficzne w Surażu

Więcej

Towarzystwo Bambrów Poznańskich

Atrakcja

Muzeum Bambrów Poznańskich

Więcej

Fragment wystawy Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej

Atrakcja

Beskidzkie Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie

Więcej

Edukacyjna Zagroda Wiejska

Atrakcja

Edukacyjna Zagroda Wiejska

Więcej

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%