Gminne  Muzeum Wiejskie  w Batorzu

Gminne Muzeum Wiejskie w Batorzu. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy w Batorzu

Gminne Muzeum Wiejskie w Batorzu

Pierwszą izbę pamięci urządzono w szkole pod koniec lat 60-tych staraniem ówczesnego dyrektora placówki – Zdzisława Latosa. Pracując w środowisku wiejskim, jako uważny i wnikliwy obserwator, widział zachodzące w szybkim tempie zmiany w różnych dziedzinach codziennego życia. Wraz z przebudową wsi z drewnianej na murowaną ulegało zniszczeniu wiele przedmiotów i sprzętów codziennego użytku.

exploreBatorz 49A, 23-320 Batorz

Postanowiłem – wspomina Zdzisław Latos – to co się jeszcze da, uratować i ocalić od zniszczenia. Na zebraniach wiejskich i rodzicielskich, apelach szkolnych i godzinach wychowawczych wielokrotnie mówiłem o kulturze ludowej, kulturze materialnej, dziedzictwie przodków i konieczności zgromadzenia tego co jeszcze pozostało.

Po pięciu latach intensywnego zbierania eksponatów doszło do oficjalnego otwarcia Izby Pamięci . Odbyło się to w Batorzu 24 października 1969 roku, w czasie wyjazdowej sesji kraśnickiego Powiatowego Sejmiku Kultury. To pierwsze w powiecie kraśnickim szkolne muzeum odwiedzało wiele osób, szczególnie w okresie wakacyjnym. Istniało ono tak długo, jak długo jego twórca, Zdzisław Latos, pracował w Batorzu. Gdy przeniósł się do Urzędowa i zabrakło opiekuna szkolnego muzeum, znaczna część eksponatów została rozgrabiona, część przeniesiono do Stawiec i tym samym izba przestała istnieć.

Nie znikło jednak wśród mieszkańców Batorza poczucie silnych więzi emocjonalnych z przeszłością swojej „małej ojczyzny”. Władze gminne z wójtem Henrykiem Michałkiem, dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Teresą Michałek i działaczami wsi, przy zaangażowaniu mieszkającego w Urzędowie Zdzisława Latosa, doprowadzili do powtórnego zgromadzenia zbiorów i ponownego (po 25 latach) utworzenia izby pamięci.

W trzech salach Gminnego Ośrodka Kultury, którym kieruje dyrektor Teresa Michałek, zostały zgromadzone zbiory przedmiotów świadczących o przeszłości i kulturze materialnej regionu. Otwarcie odbyło się 11 lipca 1999 roku. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał ówczesny Starosta janowski, Tadeusz Flis. Podczas uroczystości Zdzisław Latos powiedział: „Chciałbym doczekać chwili, aby na dawnym budynku urzędu gminy zawieszono szyld z napisem: Muzeum Wiejskie w Batorzu i uczestniczyć w jego ponownym otwarciu”. I stało się… Słowa te trafiły na podatny grunt, gdyż wśród aktywnie działających społeczników Batorza jest wielu byłych uczniów Zdzisława Latosa oraz wiele osób współdziałających z nim w latach poprzednich, a „zarażonych” bakcylem regionalizmu.

Staraniem wójta, Henryka Michałka, gmina otrzymała w 2006 roku dotacje z Unii Europejskiej na kapitalny remont budynku po dawnym urzędzie. Postanowiono tam ulokować muzeum wiejskie. Do pracy włączył się Zdzisław Latos, który przygotował scenariusz przyszłej ekspozycji. W marcu 2007 roku, po oddaniu budynku do użytku, przystąpiono do urządzenia muzeum. Pod kierunkiem autora scenariusza głównymi realizatorami byli pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury z dyrektor Teresą Michałek, pracownicy biblioteki z Henrykiem Kupczyńskim oraz pracownik gminy – Rafał Kędra. Prace wspierał wójt Henryk Michałek. Przeniesiono eksponaty z dotychczasowych pomieszczeń GOK i wzbogacono je nowymi nabytkami pozyskanymi od ludności oraz Z. Latosa i doc. S. Cieślińskiego.

Kilkumiesięczna praca tego zespołu zakończyła się pełnym sukcesem. Powstało w czterech salach muzeum wiejskie z prawdziwego zdarzenia, obrazujące historię, kulturę, tradycję i obyczaje społeczności Batorza i okolic. Oficjalne otwarcie odbyło się 14 września 2008 roku, tego dnia odbyło się także wmurowanie kamienia węgielnego w wówczas powstającej hali sportowej oraz otwarcie odnowionej i powiększonej sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury. Muzeum czynne w każdym dniu tygodnia po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Nr tel. 721 476 721

Informacje pochodzą ze strony internetowej Urzędu Gminy w Batorzu

Zobacz także

Domy Tkaczy tzw.: Dwunastu Apostołów

Atrakcja

Domy Tkaczy - Izba Tkacka w Chełmsku Śląskim

Więcej

Muzeum Piekarstwa i Cukiernictwa w Ustce

Atrakcja

Muzeum Piekarstwa i Cukiernictwa w Ustce

Więcej

Borówki - Wioska Darów Lasu

Atrakcja

Borówki – Wioska Darów Lasu

Więcej

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Atrakcja

Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej

Więcej

Skansen etnograficzny przy Muzeum Okręgowym w Koninie

Atrakcja

Skansen etnograficzny przy Muzeum Okręgowym w Koninie

Więcej

Gospodarstwo Agroturystyczne “Pod Lipą”

Atrakcja

Gospodarstwo Agroturystyczne “Pod Lipą”

Więcej

"Kowalowe Skały"

Atrakcja

Zagroda Edukacyjna "Kowalowe Skały"

Więcej

Mleczny Zakątek

Atrakcja

Mleczny Zakątek - Stara Białka

Więcej

Ścieżka edukacyjna Suchary

Atrakcja

Ścieżka edukacyjna “Suchary” w Wigierskim Parku Narodowym

Więcej

Skansen w Holi

Atrakcja

Skansen Kultury Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi

Więcej

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

0%